Kaygı

Kaygı

Kaygının belirtileri farklı alanlarda ortaya çıkabilir. Bilişsel belirtiler arasında felaket senaryolarıyla dolu düşünceler, olumsuz düşünceler, aşırı kendini gözlemleme, unutkanlık, dikkat toplama sorunları ve dalgınlık yer alır. Duygusal belirtiler arasında gerginlik, sinirlilik, karamsarlık, korkular, endişe, panik, kontrolü kaybetme hissi, güvensizlik, çaresizlik, heyecan, umutsuzluk ve yetersizlik hisleri bulunur. Davranışsal belirtiler kaygı yaratan durumdan, nesneden veya kişiden kaçma ve kaçınma davranışlarını içerir. Fizyolojik belirtiler ise kalp çarpıntısı, nefes alma zorluğu, çabuk yorulma, güçsüzlük, kas gerginliği, uyuşma, karıncalanma, ateş basması hissi, kan basıncının düşmesi veya yükselmesi, boğulma hissi, uyku sorunları, ağız kuruluğu, baş dönmesi, mide bulantısı, terleme ve titreme şeklinde ortaya çıkar.

Anksiyete bozuklukları çeşitli tiplerde olabilir. Bunlar arasında yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi), özgül fobiler, agorafobi, ayrılık anksiyetesi ve seçici konuşmazlık (selektif mutizm) yer alır.

Kaygının Belirtileri Nelerdir?

1-) Bilişsel (Zihinsel ) Belirtiler

Felaket yorumları içeren tüm inanç ve düşünceler, olumsuz düşünceler, kendini aşırı gözlemleme, unutkanlık, dikkatini toplamada problemler, dalgınlaşma.

2-) Duygusal Belirtiler

Gerginlik, sinirlilik, karamsarlık, korkular, endişe, panik, kontrolü yitirme hissi, güvensizlik, çaresizlik, heyecan, umutsuzluk, yetersizlik hisleri. 

3-) Davranışsal Belirtiler

Kaygı yaratan durumdan/nesneden/kişiden kaçma ve kaçınma davranışları. 

4-) Fizyolojik ( Bedensel) Belirtiler

Kalp çarpıntısı

Nefes almada güçlük

Çabuk yorulma, güçsüzlük, halsizlik

Kas Gerginliği

Vücudun belli yerlerinde uyuşma, karıncalanma, ateş basması hissi

Kan basıncının düşmesi ya da yükselmesi

Boğulma hissi

Uyku Problemleri

Ağız kuruluğu, baş dönmesi, mide bulantısı

Terleme ve titreme

Anksiyete bozuklukları türleri nelerdir?

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Panik Bozukluk

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi)

Özgül Fobiler

Agorafobi

Ayrılık Anksiyetesi

Seçici Konuşmazlık/Seçici Konuşmama (Selektif Mutizm)

Kaygı (Anksiyete) Nasıl Tedavi Edilir?

Kaygı tedavisi, diğer psikolojik rahatsızlıklar gibi, bilimsel olarak kanıtlanmış terapi yöntemleri olan bilişsel davranışçı terapi, EMDR terapisi gibi tedavilerle etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bazı durumlarda ise psikoterapiye ek olarak ilaç tedavisine ihtiyaç duyulabilir. Tedavinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için ilk görüşme yapılarak bireyin tanınması ve yaşadığı durumun anlaşılması önemlidir. Buna bağlı olarak, size uygun tedavi yöntemi önerilebilir ve açıklanabilir.

Kaygı, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir psikolojik durumdur. Kaygıyla başa çıkmakta zorlanıyorsanız, profesyonel yardım almak için çekingen olmamalısınız. Formun Üstü

Formun Altı