Dikkat Geliştirme Programı

Dikkat Geliştirme Programı

GETAP NEDİR?

GETAP Bilişsel Becerileri Değerlendirme Ve Geliştirme Programıdır.Getap,Bilişsel Becerilerde Var Olan Bozulma Ve Zayıflamaya Karşı Beynin Nöroplastisite Özelliğinden Faydalanır. Bireyin Bilişsel Düzeyine Uygun Gelişim Egzersizleri Ile Dikkat, Hafıza, Konsantrasyon, Mantık – Muhakeme Ve Işlemleme Hızı Becerilerinde Bireyin Uzman Mentor Eşliğinde Kalıcı Bilişsel Gelişimi Sağlanır.

Getap Içeriğinde 6 Farklı Yaş Grubuna Özel Hazırlanmış Zihin Performans Testi, 7500 Özgün Zihin Geliştirme Egzersizi Ve Getap Yazılımı Bulunmaktadır.

GETAP, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için GETAP ARGE çalışanları tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir gelişim ve takip programıdır. Türkiye’de ve Dünya’da bir ilk olan GETAP’ın içeriğinde zekânın tüm alt bileşen ve becerileri için özel olarak tasarlanmış binlerce zihin egzersizi bulunmaktadır. Etkinliği ve güvenirliliği çeşitli testlerle kanıtlanan GETAP, birçok kurum ve kuruluş tarafından da desteklenmektedir. GETAP, Nörobilim merkezli çalışmalar yapmak amacıyla 2009 yılında Kocaeli’de kurulmuştur.

GETAP®, McGrew’in 1997 yılında Cattell-Horn’un Gf-Gc modeli ve Carroll’un üç katmanlı zekâ modelini bütünleştirerek oluşturduğu Cattell-Horn-Carroll (CHC) Bilişsel Beceriler Modeli’ne göre geliştirilmiştir. CHC Modelinde zekâ, 10 alt bileşen ve bu bileşenlere ait 70 beceriden oluşmaktadır. Bu bileşen ve beceriler şunlardır:

  • ZEKÂ(IQ)

Akıcı Zekâ (Gf)
Sıralı Akıl Yürütme, Niceliksel Akıl Yürütme, Tümevarım
Kristalize Zekâ (Gc)
Dil Gelişimi, Sözcük Dağarcığı, Dinleme Yeteneği, Genel Sözel Bilgi, Genel Kültür
Niceliksel Akıl Yürütme (Gq)
Matematiksel Bilgi, Matematiksel Başarım
Kısa Süreli Bellek (Gsm)
Anlık Bellek Boyutu, Çalışma Belleği
Uzun Süreli Depolama ve Geri Çağırma (Glr)
Çağrışımsal Bellek, Anlamlı Bellek, Serbest Hatırlama, Düşünsel Akıcılık, İlişkisel Akı-cılık, Anlatım Akıcılığı, Adlandırma Ustalığı, Kelime Akıcılığı, Biçimsel Akıcılık
Görsel İşlemleme (Gv)
Görsel Bellek, Uzamsal İlişkiler, Kapama Hızı, Görselleştirme, Kapama Esnekliği, Uzamsal Tarama, Sıralı Algısal Tümleme
İşitsel İşlemleme (Ga)
Fonetik Kodlama – Analiz, Fonetik Kodlama – Sentez, Konuşma Sesi Ayrımsama, İşit-sel Uyaranlardaki Bozulmalara Direnç, Ses Örüntüleri Belleği, Genel Ses Ayrımsama
İşlem Hızı (Gs)
Algısal Hız, Test Alma Düzeyi, Rakam Ustalığı
Karar/Tepki Süresi/Hız (Gt)
Basit Tepki Süresi, Zihinsel Karşılaştırma Hızı
Okuma ve Yazma Becerisi (Grw)

Sonuç olarak zekânın tüm alt bileşen ve becerileri için gelişim kaynağı beynimizin zihin fonksiyonlarıdır. Ayrıca GETAP, sadece zekâyı değil, kağıt ve kalem kullanarak bireyin psiko-motor becerilerini de geliştirmektedir. Bu beceriler şunlardır:
• Çalışma Hızı
• El – Göz Koordinasyonu
• Kalem Kullanma Becerisi

GETAP NASIL UYGULANIR?

GETAP, Bireylerin Zihin Performans Düzeylerine Göre Üç Alt Program Şeklinde Uygulanmaktadır. Bu Alt Programlar Şunlardır :

  • Geliştirme Programı :Programın öncelikli hedefi, bireyin performansını engelleyen durumların tespit edilmesi ve giderilmesidir. Programa, GETAP® Zihin Performans Testinden 60 puan altında alan bireyler dahil edilmektedir.
    • Güçlendirme Programı :Programın öncelikli hedefi, bireyin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesidir. Programa, GETAP® Zihin Performans Testinden 60-75 arası puan alan bireyler dahil edilmektedir.
    • Koruma Programı :Programın öncelikli hedefi, bireyin öğrenme gücünün ve hızının en üst seviyeye ulaştırılması ve bu düzeyde tutulmasıdır. Programa, GETAP® Zihin Performans Testinden 75 üzerinde puan alan bireyler dahil edilmektedir.

GETAP® için temel hedef, bireylerin zihin performanslarını bulunduğu konumdan daha yukarıya çıkarmaktır. Bu hedefe bağlı olarak, uzman personeller gözetiminde haftada 2 seans olarak uygulanan GETAP®, 3 ile 12 ay arasında sürmektedir.