EMDR Terapisi

EMDR Terapisi

EMDR’nin Açılımı Nedir?

EMDR, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak bilinen bir psikoterapi yaklaşımıdır. Dr. Francine Shapiro tarafından 1987 yılında keşfedilen bu terapi, birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde etkili olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. EMDR'nin temeli, Adaptif Bilgi İşleme Modeli olarak bilinen bir teoriye dayanmaktadır. Bu modele göre, beynimiz her yeni deneyimi işler ve bilgiyi işlevsel hale getirir. Duygular, düşünceler, duyumlar, imgeler, sesler, kokular gibi bilgiler işlenir ve ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Bu süreçte öğrenme gerçekleşir ve edinilen bilgiler gelecekteki tepkilerimizi yönlendirmek üzere uygun bir şekilde depolanır.

EMDR TERAPİSİ NEDİR?

EMDR Terapisi, psikolojik sorunların altında uyumsuz, işlenmemiş ve izole bir şekilde depolanmış anıların olduğunu savunur. Bu anılar, semptomlar olarak ortaya çıkar ve kişinin olumsuz inançlara (örneğin, "Ben aptalım"), olumsuz duygusal tepkilere (başaramamaktan korkma gibi) ve olumsuz somatik tepkilere (sınav öncesi karın ağrısı gibi) yol açar. Bu işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenir. EMDR Terapisi, yaşanan psikolojik sorunları travma perspektifinden değerlendirir. Terapiye göre, kişinin yaşadıkları, anıları ve geçmişteki deneyimlerinde hissettiği duygular ve düşünceler, bugünün ve geleceğin yöneticisi haline gelir. Yani, bugün yaşadığımız sıkıntılar, geçmişteki olumsuz yaşam olaylarının etkilerini hala sürdürmesinden kaynaklanır.

EMDR Terapisi, bu etkisi devam eden yaşam olaylarını travma olarak tanımlar. Bu travmalar, büyük yaşam krizleri olmak zorunda değildir; çocukluk döneminde maruz kalınan tutumlar dahi travmatik yaşantılar olabilir. Örneğin, bir öğretmenin tahtaya kaldırdığı ve yanlış cevap verdiği için sınıf içinde azarladığı bir çocuk için o an travmatik bir deneyim olabilir ve bu çocuk ilerleyen dönemlerde "Başarısızım", "Yetersizim", "Kendime güvenemem" gibi olumsuz yargılara sahip olabilir. Bu tür anılar, kişinin yanlış yapmaktan korkması, söz hakkı almaktan çekinmesi, sınav kaygısı yaşaması ve mükemmeliyetçi bir yetişkin olmasının altında yatan sebeplerden biridir. EMDR Terapisi, kişinin sıkıntı duyduğu sorunun temelinde yatan travmatik anıyı bulmayı ve beyinde işlenmesini sağlamayı hedefler. Bu şekilde kişi, o anıya ve onun yarattığı olumsuz duygulara ve düşüncelere karşı duyarsızlaşır. EMDR, izole anıların işlenmesini sağlamak için fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin yapamadığı işlemi yapmasına yardımcı olur ve kilitlenmiş anıyla diğer anı ağları arasında ilişki kurulmasını sağlar. Bu sayede öğrenme gerçekleşir ve bilgi adaptif bir şekilde depolanır. Böylece danışan rahatlama sağlar ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görmeye başlar.

EMDR terapisi sadece semptomların ortadan kalkmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kişinin kendisine, ilişkilerine ve dünyaya bakışını olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar. Terapi sayesinde kişi, yeni bir bakış açısı kazanır, pozitif inançlar edinir ve olumlu duygular geliştirir. Bu da genel olarak kişinin yaşam kalitesini artırır.

1. EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR Terapisi, danışanın beyin hemisferlerini etkileyerek duygusal ve mantıksal perspektifleri dengede tutmayı amaçlayan bir terapi yöntemidir. Terapi, göz hareketleri, dokunma, ses veya titreşim gibi çift yönlü uyaranlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu uyaranlar, beyin sağ ve sol yarımkürelerini senkronize bir şekilde uyarmayı hedefler.

2. EMDR Terapisi Ne Kadar Sürer?

EMDR Terapisi, genellikle kısa süreli bir terapi olarak kabul edilir. Terapinin süresi, sorunun türü, danışanın yaşam koşulları, geçmiş travmaların etkisi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Ayrıca, her bireyin terapiyi kendi hızında işlemesi ve deneyimlemesi süreci de süreyi etkileyebilir.

3. EMDR Terapisi Hangi Alanlarda Kullanılır?

EMDR Terapisi, travma sonrası stres bozukluğu, yas, depresyon, bağımlılık, cinsel istismar, özgüven sorunları, fobi, kaygı ve panik bozuklukları gibi çeşitli alanlarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Ayrıca, çocukluk döneminde yaşanan travmatik olayların neden olduğu duygusal sorunların tedavisinde de etkili olabilir.

4. EMDR Olumsuz Her Şeyi Unutturur Mu?

EMDR Terapisi, rahatsız edici anıları unutturma amacı güdülmez. Bunun yerine, terapi sonrasında bu anılara bağlı olumsuz duyguların (öfke, korku, üzüntü, kaygı vb.) azalmasına yardımcı olur. Danışanın bu duygulara karşı daha az duyarlı hale gelmesini sağlar.

5. Kimler EMDR Tedavisini Uygulayabilir?

EMDR Terapisi, Uluslararası EMDR Enstitüsü veya benzer bir kuruluş tarafından sertifikalandırılmış ve eğitim almış psikoterapistler tarafından uygulanabilir. Danışanlar, EMDR terapisi alacakları psikoterapistin eğitimini ve sertifikasyonunu araştırmaları önemlidir. Bu, terapinin güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önemlidir.

EMDR Terapisi ile ilgili diğer bağlantılar: 

·                     EMDR Türkiye Derneği

·                    EMDR Avrupa Derneği

·                    Uluslararası EMDR Derneği

·                   EMDR Enstitüsü

·                   EMDR Türkiye e-Bülteni