Fobilerde EMDR Terapisi Etkileri

Fobilerde EMDR Terapisi Etkileri

Fobi, bir nesne veya durumun kişiye kaygı ve korku yaşatması olarak tanımlanır. Yaşanılan kaygı veya korkunun sonucu olarak panik ataklar görülebilir. Fobiler zaman zaman günlük hayatı sekteye uğratabilir, kişiyi işlevsizleştirebilir ve korkusunu yönetmesini engelleyebilir. Bu gibi durumlarda EMDR terapisi fobilerde iyileşme için başvurulan bir terapi yöntemidir. 

PEKİ EMDR TERAPİSİ NEDİR? 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) travmatik olay ya da durumlara karşı duyulan rahatsızlığın azaltılması amacını benimser. İkili uyarımlar sayesinde (göz hareketleri, vuruşlar, ses veya titreşim) danışan, terapistin yönlendirmesi ile rahatsızlık duyduğu anı üzerinde duygu, düşünce, beden duyumu gibi farklı kanallardan çağırışımlar edinerek anıyı işler ve terapi devamında çalışılan anıya karşı duyarsızlaşma gelişir yani rahatsızlık düzeyi azalır. 

FOBİ İÇİN EMDR TERAPİSİ

Fobinin çalışıldığı bir EMDR terapisinde, danışana öncelikle EMDR hakkında bilgi verilir hazırlık evresi tamamlanır, ardından fobinin var olduğu hedef bir anı seçilerek ikili uyaranla duyarsızlaştırma sürecine geçilir. Duyarsızlaştırma sürecinde asıl amaç hem bilişsel hem de duygusal açıdan anıyı detaylandırmak ve hangi duygu, düşünce, beden duyumlarının hissedildiğine odaklanmaktır. Bazı durumlarda fobi ile ilişkilendirilen anıların dışında fobinin başlamasına neden olan kaynak anı duyarsızlaştırma süreçlerinde ortaya çıkabilir. Fobiye sahip olan kişi ilk başta oluşturulan negatif inancına karşılık bir pozitif inanç oluşturur ve fobi ile karşılacağı olası durumlar için bu pozitif inanç yerleştirilir. Sonrasında pozitif inancın fobiyle baş etme başarısını görmek için  test etme basamağına geçilir ve kişi fobiyi içeren bir olayı hayal ederek bir video görüntüsü oluşturur. Gelecekte karşılaşabileceği yüzleşmeler için hazırlık evresinden sonra terapist ev ödevi vererek terapiyi kapatır. 

 
EMDR TERAPİSİNİN FOBİ TEDAVİSİNDEKİ ETKİLERİ

Stres yaratan durumlar, kişilerin bilgi işleme sisteminde dengesizlikler oluşturabilir bu  yüzden bazı anılar işlenemez veya etiketlenemez. EMDR terapisi rahatsızlık yaratan bu anıların bilişsel ve duygusal açıdan işlenmesini sağlayarak anıya karşı bir duyarsızlaşma gerçekleştirir. Fobi için de aynı durum geçerlidir. Kişi EMDR terapisi ile yeniden işlemeyle birlikte fobisi olan nesne veya duruma karşı stresini yönetebilir hale gelir. Stresin azalması ile korku ve kaygı dengelendiği için kişi artık fobisine karşı duyarsız hale gelir. Günlük hayatta fobinin neden olduğu işlevsizlikler azalır ve böylece kişinin  hayat kalitesini artar.

EMDR travmatik deneyimlerin var olduğu koşullarda çalışılan bir terapi yöntemidir. Fobi üzerindeki etkinliğine dair yapılan çalışmalarla birlikte, fobi tedavisi için başvurulan bir metottur. EMDR, her terapide olduğu gibi uzmanlık gerektirir. Siz de fobileriniz veya sizi rahatsız eden anı ya da durumlarla ilgili EMDR terapi sürecine başlamak isterseniz uzman kadromuzla birlikte sizlere yardımcı olmak için buradayız.